Menighedsrådet

Menighedsrådet – valgte medlemmer:

Formand
Peter Lund
Tolstrup Allé 18
Tolstrup
7000 Fredericia
T: 75 56 00 63
il-pl@mail.tele.dk

Kasserer og næstformand
Asta Fink
Follerupvej 57
Follerup
7000 Fredericia
T: 7556 0240
M: 7227 5521
finkandersen@gmail.com

Kontaktperson
Mette Brysting Sørensen
Kirketoften 14
7000 Fredericia
T: 8674 1932
metsoe@gmail.com

Kirkeværge
Per Valentin Nissen
Digevænget 3
7000 Fredericia
T: 24627468
pevani.pvn@gmail.com

Sognepræst
Sara Maigaard Flokiou
Herslev Bygade 8
7000 Fredericia
T: 7556 0166
smc@km.dk

Menighedsrådets sekretær
Eva Lorey
Follerupvej 42a
7000 Fredericia
T: 75560131
evalorey@post.tele.dk

Menighedsrådets regnskabsfører:
Hans Erik Jepsen
Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
T: 7620 6523
hej@fredericia-provsti.dk