Hvad gør jeg?

– når jeg har fået et barn?

Hvis forældrene er gift, skal de ikke anmelde fødslen til kirkekontoret. Dette gøres af jordemoderen. Hvis forældrene ikke er gift, skal faderskabet anmeldes til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Dette gøres ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring, som udleveres af jordemoderen eller hentes på www.personregistrering.dk. Blanketten underskrives og afleveres eller sendes (med underskrifter af to vitterlighedsvidner) til Kirkekontoret, Kirkernes Hus, Christiansvej 4, 7000 Fredericia

– når jeg vil have ændret mit navn?

Blanket til anmeldelse om navneændring findes på www.personregistrering.dk. Blanketten udfyldes og sendes eller afleveres til Kirkekontoret, Kirkernes Hus, Christiansvej 4, 7000 Fredericia, vedlagt dåbsattest og evt. øvrige bilag, som fremgår af anmeldelsen. Bemærk nye regler om betaling forud for sagsbehandling: 430 kr.

– når vi vil giftes i kirken?

Parret henvender sig til sognepræsten og aftaler tid for vielsen. Derefter henvender de sig på borgmesterkontoret for at få lavet en prøvelsesattest. Hertil medbringes begges dåbsattester samt evt. skilsmissepapirer. 1-2 uger før vielsen mødes brudepar og sognepræst til en samtale, hvor vi gennemgår vielsesritualet og vælger salmer til brylluppet.

– når mit barn ikke skal døbes, men navngives?

På hjemmesiden www.personregistrering.dk henter forældrene en blanket til anmeldelse om navngivning. Den udfyldes og indsendes til Kirkekontoret, Kirkernes Hus, Christiansvej 4, 7000 Fredericia, hvorefter forældrene modtager en fødsels- og navneattest. Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.

– når mit barn skal døbes?

Forældrene henvender sig til sognepræsten og aftaler, hvilken søndag barnet skal døbes. Navn, adresse og CPR-nummer på barn og forældre (samt navn og adresse på fadderne; et barn skal have mindst 3 og højst 5 faddere. Den, der bærer barnet, tæller med som fadder) sendes i en mail til præsten (smc@km.dk).
En uges tid før dåben kommer præsten på besøg i hjemmet. Vi gennemgår dåbsritualet og taler om dåbens betydning.

– når mit barn skal konfirmeres?

Konfirmationsdagen i Herslev er altid St. Bededag. Bor I i Herslev sogn og skal dit barn konfirmeres, skal du sende en mail til præsten (smc@km.dk) med barnets navn, adresse og cpr-nummer. Du kan skrive dit barn op til konfirmation flere år i forvejen, men det skal blot senest gøres det år, barnet skal gå til konfirmationsforberedelse. Konfirmationsforberedelsen foregår i Taulov sognegård sammen med konfirmander og præster fra Taulov.

– når nogen dør?

Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt og senest efter to dage til sognepræsten; anvender I et bedemandsfirma til alt det praktiske, er det typisk dem, der anmelder dødsfald til præsten. I Herslev har vi tradition for, at der ringes 2 gange 20 minutter med kirkeklokken kl. 10 om formiddagen, når et menneske fra sognet dør. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse og for en samtale med præsten, hvor vi sammen vælger salmer til begravelsen.