Det sker

Taxa kan bestilles på telefon 75 50 34 11 på Herslev Menighedsråds regning til alle gudstjenester og arrangementer i konfirmandstuen.

For at se kirkens kalender, gå ind på www.sogn.dk/herslev-fredericia